Sponsra foss-gbg

foss-gbg möjliggörs av frivilliga insatser och våra deltagare, men vi har även utgifter. För att göra det möjligt att bedriva en så bra verksamhet som möjligt så behöver vi sponsorer.

Vi söker sponsorer för våra träffar som kan ställa upp men lokaler och lättare förtäring, men även sponsorer som hjälper oss att betala våra kostander för talare, servrar och liknande.

Om ni är intresserade av att sponsra foss-gbg, kontakta oss gärna via mailinglistan eller direkt till info@foss-gbg.se .